Tarieven

Overzicht contributies per 1 januari 2017, exclusief lidmaatschapskosten KNHS.

Omschrijving lidmaatschapContributie per kwartaalContributie per jaar
Entreegeld junior lid--
Juniorlid38,25153,00
Junior lid + les67,25269,00
Junior lid tot 18 jaar
Entreegeld senior lid--
Senior lid42,50170,00
Senior lid + les87,50350,00
Huur kar12,5050,00
Senior lid vanaf 18 jaar
Voltige lid*22,5090,00
Jurylid/niet-rijdend lid (oud!!)-24,00
Administratief lid**15,7563,00
Huur rijbak8,00 voor leden
12,50 voor niet-leden
per uur
De lidmaatschapskosten van de KNHS zijn jaarlijks ca. € 21,00
Een vijf-lessen-kaart kan door leden worden aangevraagd door € 25,00 over te maken op onderstaande rekeningnummer o.v.v. vijf-lessen-kaart
Op zondag wordt er eenmaal per twee weken lesgegeven
* een voltige-lid heeft eens in de twee weken les, maakt verder geen gebruik van de accommodatie van psv Trynwalden. Op de algemene ledenvergadering wordt hij/zij vertegenwoordigd door een ouder of voogd. Dit laatste geldt ook voor een junior lid
** een administratief lid is lid van psv Trynwalden omdat andere organisatie (bijv. KNHS) dat vereisen. Hij/zij maakt geen gebruik van de accommodatie (rijbakken) van psv Trynwalden. Heeft op de algemene ledenvergadering als lid wel stemrecht.

Bankrekeningnummer vereniging: NL 11 RABO 0114 038 295