Vrijwilligers

Spelregels vrijwilligers
*Alle leden dienen per seizoen minimaal te voldoen aan 4 uren vrijwilligerswerk. Voor deze uren krijg je 1 punt. Aan het einde van het wedstrijdjaar (april 2018) zul je als lid 2 punten hebben moeten ‘verdiend’.
* Je punten worden verwerkt nadat je vrijwilligerswerk hebt gedaan.
*Mocht je aan het eind van het jaar (april 2018) nog geen 2 punten achter je naam hebben staan, wordt er per punt €25,- euro in rekening gebracht, per automatische incasso.

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: vrijw.com.psvtrynwalden@gmail.com

 

Lijst is bijgewerkt tot en met 13 maart 2018

Senior leden
Acronius, Baukje 0/2
Agricola, Geziena 2/2 Foyercommissie
Algra, Grietje 2/2
Altenburg, Janneke 2/2
Andersen, Jane 2/2
Bakker, Berber 2/2
Bakker, Klaas 2/2
Marathoncommissie
Benschop, Amerenske 2/2
Berg, Tineke van den 1/2
Beuneker, Eefke 2/2
Bij, Wilma vd 2/2
Boer, Debbie 2/2
Boer, Elleke de 2/2
Boonstra, Hilde 2/2
Broos, Jetske 0/2
Brouwer, Marielle 2/2 Foyercommissie
Brug, Ron van der 0/2
Brug, Titia van der 0/1 Winterlid
Brugge, Sophie ter 0/2
Bruinsma, Nadieh 0/2
Bruinsma, Pascal 2/2
Caro, Nicoline 2/2
Dijk, Astrid van 2/2
Dijk, Gini van 2/2
Wedstrijdcommissie
Dijk, Kelly van 2/2
Dijkstra, Anna 2/2
Dijkstra, Koerina 2/2
Dijkstra, Mirjam 2/2
Dijkstra, Reinie 2/2
Dijkstra, Sjoukje Mirjam 2/2 Bestuur
Dorenbos – Pol, Adinda 0/0 Donateur
Dorenbos, Anne 0/0 Donateur
Dotinga, Doutsen 2/2
Douwes, Mirjam 2/2
Drost, Femke 2/2
Duursma, Jinke 2/2
Epema, Jantje 2/2
Feenstra, Hiltje 2/2
Ferwerda, Tobias 2/2
Galien, Johannes van der 2/2
Marathoncommissie
Galien, Nyckle vd 2/2
Gebbink, Baudien 1/2
Gogh, Amarins van 2/2 Voltige
Groot, Hielke 1/1
Havenga, Klaas 2/2
Heida-Lussing, Hiltje 2/2 Foyer
Heide, Wietske van der 2/2
Hiemstra-Bokkema, Regina 2/2
Hoekstra, Edwin 2/2
Activiteitencommissie
Holtrop, Marieke 2/2
Holtrop, Willem 2/2
Marathoncommissie
Holwerda, Anneke 2/2
Holwerda, Marten 2/2
Homsma, Elisabeth 2/2
Horjus, Nynke 0/1
Hoogsteen, Willem 2/2
Hortensius, Wilma 0/2
Houten, Tamara van 2/2
Activiteitencommissie
Idsinga, Anet 2/2
Jellema, Doutsen 2/2
Jellema, Hette 2/2
Journée, Sanne 1/1
Joustra-Adema, Janna 2/2
Kaastra, Anja 2/2
Keizer, Elynne 0/2
Keizer, Lysanne 0/2
Kleen, Annabel 2/2
Klijnstra, Elisa 2/2
Voltige vrijwilliger
Klijnstra-Hiemstra, Annie 2/2
Voltige vrijwilliger
Kooijman, Mayte 0/2
Kooistra, Binne 2/2
Kooistra, Hidde 2/2
Kooistra, Roel 2/2
Kooistra, Tessa 0/1
Kooistra, Tjitske 2/2
Kroes, Ymkje 2/2
Wedstrijdcommissie
Kuiken, Hiltje 2/2
Kwebeman, Jeanine 0/2
Lammers, Gerard 2/2
Marathoncommissie
Leest, Diona van der 2/2
Lelieveld, Merel 0/2 *
Ludema, Jildou 2/2
Meer, Anna van der 2/2
Meer, Jan van der 2/2
Meer, Jozefine van der 2/2
Meijerhof, Loïs 2/2
Meindertsma, Bauke 2/2
Marathoncommissie
Meindertsma, Nynke 2/2
Mossel-Arzig, Simone 0/2
Mous, Astrid 2/2
Mous, Ilse 2/2
Olde Olthof, Jeroen 2/2 Crosscommissie
Oosting, Hedwich 2/2
Oud, Jildou 2/2
Plantinga, Martha 2/2
Ploeg, Hilde van der 2/2
Ploeg, Janna van der 2/2
Ploeg, Thomas van der 2/2
Post, Anneke 2/2
Post, Elisabeth 2/2 Bestuur
Post, Henriette 2/2
Posthumus, Sietske 2/2
Postma, Gerk 0/2
Postma, Lydia 0/2
Postma, Sicco 1/2
Raap, Klaske 2/2
Rauwerda, Sanne 2/2
Reinds, Lucas 2/2
Reitsma, Bertina 1/1 Winterlid
Reitsma, Sieta 2/2
Reitsma-Kloosterman, Lutske 2/2
Riemersma-Wadman, Ynskje 0/2
Roorda, Yvonne 2/2
Roos-Ernst, Atie de 1/1 Winterlid
Roos, Carmen 1/1 Winterlid
Sijbesma, Belinda 2/2
Sikma, Anouk 0/2
Sikma, Sabine 0/2
Sjaardema, Bianca 0/2
Spieker, Margo 1/2
Stelma, Petra 2/2
Tacoma, Thea 2/2
Teeuwisse, Anita 2/2
Wedstrijdcommissie
Teeuwisse, Linda 2/2
Wedstrijdcommissie
Teitsma, Durk 2/2
Veen-Wierda, Jannet van der 2/2
Velde, Piet van der 0/2
Vermeesch, Bonny 2/2
Activiteitencommissie
Veurman, Jantsje 2/2
Veurman, Rixt 2/2
Vries, Anna Gerda de 2/2
Vries, Peter de 2/2
Vuijk, Marion 1/2
Wengerden, Marieke van 2/2
West, Sybrigje v.d. 2/2
Wiersma, Schelte 0/2
Wijma, Jannie 0/2
Woude, Wilma van der 2/2
Zijlstra, Jan 2/2
Zwaag, Nelly van der 2/2
Activiteitencommissie
Juniorleden
Naam
Bosma, Hannah 0/2
Brug, Romke-yme van der 0/1 Winterlid
Bultema, Marit 2/2
Diggelen, Silke van 2/2
Dijkstra, Danielle 2/2
Epema, Petra 2/2
Genee, Iris 0/2
Genee, Marinte 0/2
Groot, Geertje de 2/2
Jansma, Iris 2/2
Kaastra, Lieve 2/2
Kingma, Kaya 2/2
Leest, Maud van der 1/1 Winterlid
Leijenaar, Siebrecht 1/2
Noordenbos, Astrid 2/2
Ploeg, Rineke van der 2/2
Procee, Femke 2/2
Rauwerda, Femke 2/2
Regnerus, Rikst 0/2
Riemersma, Gerryt 0/2
Riemersma, Lolkje 0/2
Risselada, Ilona 2/2
Sikma, Silke 0/2
Velde, Anke van der 0/2
Venema, Josanne 1/2
Venema, Sjoerdtje 2/2
Vries, Afke de 2/2
Vries, Lindy Lian de 2/2
Vries, Marijke de 2/2
Vries, Marilee de 2/2
Vries, Marscha de 2/2
Wierda, Jikke 1/2
Wierstra, Jelleke 2/2