Vrijwilligers

Spelregels vrijwilligers
*Alle leden dienen per seizoen minimaal te voldoen aan 4 uren vrijwilligerswerk. Voor deze uren krijg je 1 punt. Aan het einde van het wedstrijdjaar (april 2018) zul je als lid 2 punten hebben moeten ‘verdiend’.
* Je punten worden verwerkt nadat je vrijwilligerswerk hebt gedaan.
*Mocht je aan het eind van het jaar (april 2018) nog geen 2 punten achter je naam hebben staan, wordt er per punt €25,- euro in rekening gebracht, per automatische incasso.

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: vrijw.com.psvtrynwalden@gmail.com

 

Lijst is bijgewerkt tot en met 7 januari 2018

Senior leden      
Acronius, Baukje   0/2  
Agricola, Geziena   2/2 Foyercommissie
Algra, Grietje   2/2  
Altenburg, Janneke   0/2  
Andersen, Jane   2/2  
Bakker, Berber   2/2  
Bakker, Klaas   2/2
Marathoncommissie
Benschop, Amerenske   2/2  
Berg, Tineke van den   1/2  
Beuneker, Eefke   2/2  
Bij, Wilma vd   1/2  
Boer, Debbie   2/2  
Boer, Elleke de   2/2  
Boonstra, Hilde   2/2  
Broos, Jetske   0/2  
Brouwer, Marielle   2/2 Foyercommissie
Brug, Ron van der   0/2  
Brug, Titia van der   0/1 Winterlid
Brugge, Sophie ter   0/2  
Bruinsma, Nadieh   0/2  
Bruinsma, Pascal   2/2  
Caro, Nicoline   2/2  
Dijk, Astrid van   2/2  
Dijk, Gini van   2/2
Wedstrijdcommissie
Dijk, Kelly van   2/2  
Dijkstra, Anna   0/2  
Dijkstra, Koerina   2/2  
Dijkstra, Mirjam   2/2  
Dijkstra, Reinie   2/2  
Dijkstra, Sjoukje Mirjam   2/2 Bestuur
Dorenbos – Pol, Adinda   0/0 Donateur
Dorenbos, Anne   0/0 Donateur
Dotinga, Doutsen   2/2  
Douwes, Mirjam   2/2  
Drost, Femke   2/2  
Duursma, Jinke   1/2  
Epema, Jantje   2/2  
Feenstra, Hiltje   2/2  
Ferwerda, Tobias   2/2  
Galien, Johannes van der   2/2
Marathoncommissie
Galien, Nyckle vd   2/2  
Gebbink, Baudien   0/2  
Gogh, Amarins van   0/2  
Havenga, Klaas   2/2  
Heida-Lussing, Hiltje   2/2 Foyer
Heide, Wietske van der   1/2  
Hiemstra-Bokkema, Regina   0/2  
Hoekstra, Edwin   2/2
Activiteitencommissie
Holtrop, Marieke   2/2  
Holtrop, Willem   2/2
Marathoncommissie
Holwerda, Anneke   2/2  
Holwerda, Marten   2/2  
Homsma, Elisabeth   1/2  
Horjus, Nynke   0/1  
Hoogsteen, Willem   2/2  
Hortensius, Wilma   0/2  
Houten, Tamara van   2/2
Activiteitencommissie
Idsinga, Anet   2/2  
Jellema, Doutsen   2/2  
Jellema, Hette   2/2  
Journée, Sanne   0/1  
Joustra-Adema, Janna   2/2  
Kaastra, Anja   2/2  
Keizer, Elynne   0/2  
Keizer, Lysanne   0/2  
Kleen, Annabel   2/2  
Klijnstra, Elisa   2/2
Voltige vrijwilliger
Klijnstra-Hiemstra, Annie   2/2
Voltige vrijwilliger
Kooijman, Mayte   0/2  
Kooistra, Binne   2/2  
Kooistra, Hidde   2/2  
Kooistra, Roel   2/2  
Kooistra, Tessa   0/1  
Kooistra, Tjitske   2/2  
Kroes, Ymkje   2/2
Wedstrijdcommissie
Kuiken, Hiltje   2/2  
Kwebeman, Jeanine   0/2  
Lammers, Gerard   2/2
Marathoncommissie
Leest, Diona van der   0/2  
Lelieveld, Merel   0/2 *
Ludema, Jildou   2/2  
Meer, Anna van der   2/2  
Meer, Jan van der   2/2  
Meer, Jozefine van der   1/2  
Meijerhof, Loïs   0/2  
Meindertsma, Bauke   2/2
Marathoncommissie
Meindertsma, Nynke   2/2  
Mossel-Arzig, Simone   0/2  
Mous, Astrid   2/2  
Mous, Ilse   1/2  
Olde Olthof, Jeroen   2/2 Crosscommissie
Oosting, Hedwich   2/2  
Oud, Jildou   2/2  
Plantinga, Martha   2/2  
Ploeg, Hilde van der   2/2  
Ploeg, Janna van der   2/2  
Ploeg, Thomas van der   2/2  
Post, Anneke   2/2  
Post, Elisabeth   2/2 Bestuur
Post, Henriette   1/2  
Posthumus, Sietske   1/2  
Postma, Gerk   0/2  
Postma, Lydia   0/2  
Postma, Sicco   1/2  
Raap, Klaske   2/2  
Rauwerda, Sanne   2/2  
Reinds, Lucas   2/2  
Reitsma, Bertina   1/1 Winterlid
Reitsma, Sieta   2/2  
Reitsma-Kloosterman, Lutske   2/2  
Riemersma-Wadman, Ynskje   0/2  
Roorda, Yvonne   0/2  
Roos-Ernst, Atie de   1/1 Winterlid
Roos, Carmen   0/1 Winterlid
Sijbesma, Belinda   1/2  
Sikma, Anouk   0/2  
Sikma, Sabine   0/2  
Sjaardema, Bianca   0/2  
Spieker, Margo   0/2  
Stelma, Petra   2/2  
Tacoma, Thea   2/2  
Teeuwisse, Anita   2/2
Wedstrijdcommissie
Teeuwisse, Linda   2/2
Wedstrijdcommissie
Teitsma, Durk   0/2  
Veen-Wierda, Jannet van der   1/2  
Velde, Piet van der   0/2  
Vermeesch, Bonny   2/2
Activiteitencommissie
Veurman, Jantsje   1/2  
Veurman, Rixt   2/2  
Vries, Anna Gerda de   2/2  
Vries, Peter de   2/2  
Vuijk, Marion   0/2  
Wengerden, Marieke van   2/2  
West, Sybrigje v.d.   0/2  
Wiersma, Schelte   0/2  
Wijma, Jannie   0/2  
Woude, Wilma van der   2/2  
Zijlstra, Jan   2/2  
Zwaag, Nelly van der   2/2
Activiteitencommissie
       
Juniorleden      
Naam      
Bosma, Hannah   0/2  
Brug, Romke-yme van der   0/1 Winterlid
Bultema, Marit   1/2  
Diggelen, Silke van   0/2  
Dijkstra, Danielle   2/2  
Epema, Petra   2/2  
Genee, Iris   0/2  
Genee, Marinte   0/2  
Groot, Geertje de   2/2  
Jansma, Iris   0/2  
Kaastra, Lieve   2/2  
Kingma, Kaya   2/2  
Leest, Maud van der   0/1 Winterlid
Leijenaar, Siebrecht   1/2  
Noordenbos, Astrid   2/2  
Ploeg, Rineke van der   2/2  
Procee, Femke   2/2  
Rauwerda, Femke   1/2  
Regnerus, Rikst   0/2  
Riemersma, Gerryt   0/2  
Riemersma, Lolkje   0/2  
Risselada, Ilona   2/2  
Sikma, Silke   0/2  
Velde, Anke van der   0/2  
Venema, Josanne   1/2  
Venema, Sjoerdtje   2/2  
Vries, Afke de   1/2  
Vries, Lindy Lian de   2/2  
Vries, Marijke de   2/2  
Vries, Marilee de   2/2  
Vries, Marscha de   2/2  
Wierda, Jikke   1/2  
Wierstra, Jelleke   1/2