Vrijwilligers

Spelregels vrijwilligers
*Alle leden dienen per seizoen minimaal te voldoen aan 4 uren vrijwilligerswerk. Voor deze uren krijg je 1 punt. Aan het einde van het wedstrijdjaar (april 2019) zul je als lid 2 punten hebben moeten ‘verdiend’.
* Je punten worden verwerkt nadat je vrijwilligerswerk hebt gedaan.
*Mocht je aan het eind van het jaar (april 2019) nog geen 2 punten achter je naam hebben staan, wordt er per punt €25,- euro in rekening gebracht, per automatische incasso.

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: vrijw.com.psvtrynwalden@gmail.com

 

Lijst is bijgewerkt tot en met 7 juli 2018

Junior leden
Bosma, Hannah 0/2
Broos, Jetske 0/2
Brug, Romke-yme van der 0/2
Bultema, Marit 0/2
Diggelen, Silke van 0/2
Dijkstra, Danielle 1/2
Dortmond, Elien 0/2
Epema, Petra 0/2
Genee, Iris 0/2
Genee, Marinte 0/2
Groot, Geertje de 0/2
Jansma, Iris 0/2
Kaastra, Lieve 0/2
Kingma, Kaya 0/2
Leest, Maud van der 0/2
Leijenaar, Siebrecht 0/2
Noordenbos, Astrid 1/2
Procee, Femke 0/2
Rauwerda, Femke 0/2
Risselada, Ilona 0/2
Sikma, Silke 0/2
Smit, Bella 0/2
Smit, Gioia 0/2
Velde, Anke van der 0/2
Venema, Josanne 1/2
Venema, Sjoerdtje 0/2
Visser, Laura 0/2
Vries, Afke de 0/2
Vries, Lindy Lian de 0/2
Vries, Marilee de 1/2
Vries, Marscha de 1/2
Wierda, Jikke 0/2
Wierstra, Jelleke 0/2
Senior leden
Acronius, Baukje 0/2
Agricola, Geziena 2/2 foyercie
Algra, Grietje 1/2
Altenburg, Janneke 0/2
Andersen, Jane 2/2
Bakker, Berber 0/2
Bakker, Klaas 2/2 marathoncie
Benschop, Amerenske 2/2 Eventing
Berg, Tineke van den 0/2
Beuneker, Eefke 0/2
Bij, Wilma vd 0/2
Bloem-Bruinsma, Joline 0/2
Boer, Debbie 2/2 wedstrijdcie
Boonstra, Hilde 0/2
Broos, Jetske 0/2
Brouwer, Marielle 2/2 foyercie
Brug, Ron van der 1/2
Brug, Titia van der 1/2
Brugge, Sophie ter 0/2
Bruinsma, Nadieh 0/2
Butenut 2/2
Caro, Nicoline 0/2
Daalen, Tina van 0/2
Dijk, Astrid van 1/2
Dijk, Gini van 2/2 wedstrijdcie
Dijk, Kelly van 0/2
Dijkstra, Anna 1/2
Dijkstra, Koerina 1/2
Dijkstra, Piebe 0/2
Dijkstra, Reinie 1/2
Dijkstra, Sjoukje Mirjam 2/2 bestuur
Dijkstra, Ylse 0/2
Dorenbos – Pol, Adinda 0/0 donateur
Dorenbos, Anne 0/0 donateur
Dotinga, Doutsen 1/2
Douwes, Mirjam 0/2
Drost, Femke 0/2
Duursma, Jinke 0/2
Epema, Jantje 2/2
Feenstra, Hiltje 0/2
Ferwerda, Tobias 2/2
Galien, Johannes van der 1/2
Galien, Nyckle vd 0/2
Gebbink, Baudien 0/2
Gogh, Amarins van 0/2
Groot, Hielke de 0/2
Havenga, Klaas 2/2
Heida-Lussing, Hiltje 2/2 bardienst
Heide, Wietske van der 0/2
Hiemstra-Bokkema, Regina 1/2
Hoekstra, Edwin 2/2 activiteitencie
Holtrop, Marieke 0/2
Holtrop, Willem 0/2
Holwerda, Anneke 2/2
Holwerda, Marten 2/2
Homsma, Elisabeth 0/2
Hoogland, Alida 0/2
Hoogsteen, Willem 2/2
Horjus, Nynke 1/2
Hortensius, Wilma 0/2
Houten, Tamara van 2/2 activiteitencie
Idsinga, Anet 0/2
Jellema, Doutsen 0/2
Jellema, Hette 2/2
Journée, Sanne 0/2
Kaastra, Anja 2/2
Keizer, Elynne 0/2
Keizer, Lysanne 0/2
Kleen, Annabel 0/2
Klijnstra, Elisa 0/2
Klijnstra-Hiemstra, Annie 0/2
Kooijman, Mayte 0/2
Kooistra, Hidde 0/2
Kooistra, Roel 2/2
Kooistra, Tessa 0/2
Kooistra, Tjitske 1/2
Kroes, Ymkje 2/2 wedstrijdcie
Kuiken, Hiltje 1/2
Kwebeman, Jeanine 0/2
Lammers, Gerard 2/2 marathoncie
Leest, Diona van der 0/2
Lelieveld, Merel 0/2
Ludema, Jildou 0/2
Meer, Anna van der 2/2
Meer, Jan van der 2/2
Meer, Jozefine van der 1/2
Meijerhof, Loïs 0/2
Meindertsma, Bauke 2/2 marathoncie
Meindertsma, Nynke 1/2
Mossel-Arzig, Simone 0/2
Mous, Astrid 0/2
Mous, Ilse 0/2
Niesing, Xi-Qi 0/2
Olde Olthof, Jeroen 0/2
Oost, Angeliane 0/2
Oosten, Hennie van 0/2
Oosting, Hedwich 0/2
Oud, Jildou 0/2
Plantinga, Martha 0/2
Ploeg, Hilde van der 0/2
Ploeg, Rineke van der 2/2
Poelstra, Anne 2/2
Post, Anneke 0/2
Post, Elisabeth 2/2 bestuur
Post, Henriette 0/2
Posthumus, Sietske 0/2
Postma, Gerk 0/2
Postma, Lydia 0/2
Postma, Sicco 0/2
Punter, Femke 0/2
Raap, Klaske 0/2
Rauwerda, Sanne 0/2
Reinds, Lucas 2/2 marathoncie
Reitsma, Bertina 0/2
Reitsma, Sieta 1/2
Reitsma-Kloosterman, Lutske 1/2
Roorda, Yvonne 0/2
Roos, Carmen de 0/2
Roos-Ernst, Atie de 0/2
Sijbesma, Belinda 1/2
Sikma, Anouk 0/2
Sikma, Sabine 0/2
Sjaardema, Bianca 0/2
Sluis, Jael van der 1/2
Spieker, Margo 0/2
Stelma, Petra 1/2
Tacoma, Thea 1/2
Teeuwisse, Anita 2/2 wedstrijdcie
Teeuwisse, Linda 2/2 wedstrijdcie
Teitsma, Durk 0/2
Tiemersma, Willy 0/2
Uijttenboogaard, Cheyenne 0/2
Veen-Wierda, Jannet van der 0/2
Velde, Piet van der 0/2
Vermeesch, Bonny 2/2 activiteitcie
Veurman, Jantsje 0/2
Veurman, Rixt 1/2
Vries, Anna Gerda de 1/2
Vries, Marijke de 0/2
Vries, Peter de 1/2
Vuijk, Marion 0/2
Wengerden, Marieke van 1/2
West, Sybrigje v.d. 0/2
Wiersma, Schelte 0/2
Wijma, Jannie 0/2
Woude, Wilma van der 1/2
Zijlstra, Jan 2/2
Zwaag, Nelly van der 2/2 activiteitcie