Vrijwilligers

Spelregels vrijwilligers
*Alle leden dienen per seizoen minimaal te voldoen aan 4 uren vrijwilligerswerk. Voor deze uren krijg je 1 punt. Aan het einde van het kalenderjaar 2020 zul je als lid 3 punten hebben moeten ‘verdiend’.Je punten worden verwerkt nadat je vrijwilligerswerk hebt gedaan.
*Mocht je aan het eind van het jaar (december 2020) nog geen 3 punten achter je naam hebben staan, wordt er per punt € 25,00 euro in rekening gebracht, per automatische incasso.

NB. Ivm Corona en aanpassingen in het wedstrijdseizoen is de termijn om punten te kunnen verdienen verlengd tot december 2020 en het aantal punten naar 3 gebracht, zodat het aantal uren op gemiddeld 4 per seizoen blijft staan.

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: vrijw.com.psvtrynwalden@gmail.com

Lijst is bijgewerkt tot en met 19 augustus 2020

Vrijwilligerswerk 2019-2020
Naam
Bosma, Hannah1
Bultema, Marit2
Delden, Lys van
Dijkstra, Danielle1
Eijden van, Tanja1
Genee, Iris
Genee, Marinte
Genee, Nynke Sophie
Heide, Fenna van der1
Hiemstra, Fleur
Kaastra, Lieve3
Kingma, Kaya2
Klimstra, Sjoukje
Kootstra, Romke
Koster, Melanie
Leijenaar, Siebrecht1
Looijenga, Sybrich2
Marley, Rachel
Meindertsma, P
Noordenbos, Astrid2
Rauwerda, Femke
Riemersma, Gerryt
Ringen, Henrike van1
Risselada, Ilona3
Smit, Bella
Smit, Gioia2
Velde, Anke van der1
Venema, Sjoerdtje1
Visser, Larissa
Visser, Laura3
Visser, Tirza1
Vries, Marscha de
Wieringa, Roos
Wierstra, Jelleke2
Zwier, Amber
Naam
Agricola, Geziena
Algra, Grietje2
Bakker, Berber
Bakker, Jelmer
Bakker, Klaas2
Benschop, Amerenske2
Beuneker, Eefke2
Bergeijk, Robert van
Boer, Debbie3
Boonstra, Hilde2
Broos, Jetske1
Brouwer, Marielle2
Brugge, Sophie ter1
Bruinsma, Nadieh
Bruinsma, Shiva
Caro, Nicoline3
Dijk, Gini van3
Dijk, Kelly van2
Dijkstra, Anna
Dijkstra, Koerina2
Dijkstra, Reinie
Dijkstra, Sjoukje Mirjam3
Dotinga, Doutsen3
Douwes, Mirjam
Engelsma, Sanne
Feenstra, Hiltje2
Ferwerda, Tobias3
Galien, Johannes van der2
Groot, Hielke de2
Hamstra, Hoite
Hart, Hilda de
Hart, Joann de
Havenga, Klaas2
Heida-Lussing, Hiltje3
Heide, Wietske van der
Hiemstra-Bokkema, Regina
Holtrop, Marieke2
Holtrop, Willem
Holwerda, Anneke2
Holwerda, Marten2
Homsma, Elisabeth
Hoogland, Ali Jetske
Hoogsteen, Willem2
Hortensius, Wilma
Jellema, Hette3
Jong, Tjerk de1
Keizer, Elynne
Keizer, Lysanne1
Klijnstra, Elisa1
Klijnstra-Hiemstra, Annie2
Kooistra, Hidde
Kooistra, Roel2
Kooistra, Tjitske2
Kroes, Ymkje3
Kuiken, Hiltje2
Lammers, Gerard2
Leest, Diona van der2
Meer, Anna van der3
Meer, Jan van der3
Meer, Jozefine van der3
Meijerhof, Loïs1
Meindertsma, Bauke2
Meindertsma, Nynke
Miedema, Ant
Mossel-Arzig, Simone
Mous, Astrid1
Mous, Ilse
Nieuwenhuis, Sjieuwke
Olde Olthof, Jeroen2
Oud, Jildou2
Pander, Robin
Plantinga, Martha2
Ploeg, Hilde van der2
Post, Anneke3
Post, Henriette1
Postma, Gerk2
Postma, Lydia
Postma, Sicco
Rauwerda, Sanne2
Reinds, Lucas3
Riemersma-Wadman, Ynskje
Santema, Esther2
Sikma, Anouk
Sikma, Sabine
Sjaardema, Bianca
Spieker, Margo2
Spoelstra, Emma
Stelma, Petra3
Teeuwisse, Anita3
Teeuwisse, Linda3
Teitsma, Durk
Veen-Wierda, Jannet van der3
Veer, Klaas van der
Velde, Piet van der
Vermeesch, Bonny3
Veurman, Jantsje
Veurman, Rixt1
Vries, Afke de
Vries, Anna Gerda de3
Vries, Marijke de3
Vries, Peter de3
Vuijk, Marion
Wiersma, Schelte
Woude, Wilma van der2
Zijlstra, Jan2
Zwaag, Nelly van der2