Tarieven

Overzicht contributies per 1 januari 2023, exclusief lidmaatschapskosten KNHS.

Omschrijving lidmaatschapContributie per maandContributie per jaar
Entreegeld junior lid--
Juniorlid15,25183,00
Junior lid + les28,55342,60
Junior lid tot 18 jaar
Entreegeld senior lid--
Senior lid17,05204,60
Senior lid + les34,60415,20
Huur kar3,4040,80
Senior lid vanaf 18 jaar
Voltige lid*8,95107,40
Administratief lid**6,1573,80
Huur rijbak8,00 voor leden
12,50 voor niet-leden
per uur
Gebruik buiten- crossterrein10,00 euro per combinatie
De lidmaatschapskosten van de KNHS zijn jaarlijks ca. € 27,50
Een vijf-lessen-kaart kan door leden worden aangevraagd door € 30,00 over te maken op onderstaande rekeningnummer o.v.v. vijf-lessen-kaart
Op zondag wordt er eenmaal per twee weken lesgegeven
* een voltige-lid heeft eens in de twee weken les, maakt verder geen gebruik van de accommodatie van psv Trynwalden. Mag meedoen aan de activiteiten van de vereniging. Op de algemene ledenvergadering wordt hij/zij vertegenwoordigd door een ouder of voogd. Dit laatste geldt ook voor een junior lid
** een administratief lid is lid van psv Trynwalden omdat andere organisatie (bijv. KNHS) dat vereisen. Hij/zij maakt geen gebruik van de accommodatie (rijbakken) van psv Trynwalden. Heeft op de algemene ledenvergadering als lid wel stemrecht.

Bankrekeningnummer vereniging: NL 11 RABO 0114 038 295