Vrijwilligers

Spelregels vrijwilligers
*Alle leden dienen per seizoen minimaal te voldoen aan 4 uren vrijwilligerswerk. Voor deze uren krijg je 1 punt. Aan het einde van het wedstrijdjaar (mei 2019) zul je als lid 2 punten hebben moeten ‘verdiend’.
* Je punten worden verwerkt nadat je vrijwilligerswerk hebt gedaan.
*Mocht je aan het eind van het jaar (mei 2019) nog geen 2 punten achter je naam hebben staan, wordt er per punt € 25,00 euro in rekening gebracht, per automatische incasso.

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: vrijw.com.psvtrynwalden@gmail.com

Lijst is bijgewerkt tot en met 5 mei 2019

Bosma, Hannah 0/2
Bultema, Marit 2/2
Dijkstra, Danielle 2/2
Epema, Petra 1/2
Genee, Iris 2/2
Genee, Marinte 2/2
Jansma, Iris 0/2
Kaastra, Lieve 2/2
Kingma, Kaya 2/2
Leijenaar, Siebrecht 2/2
Looijenga, Sybrich 1/2
Noordenbos, Astrid 2/2
Procee, Femke 1/2
Rauwerda, Femke 2/2
Ringen van, Henrike 2/2
Risselada, Ilona 2/2
Sikma, Silke 0/2
Smit, Bella 2/2
Smit, Gioia 2/2
Velde, Anke van der 0/2
Venema, Sjoerdtje 2/2
Visser, Laura 0/2
Vries, Afke de 1/2
Vries, Marscha de 1/2
Wierda, Jikke 0/2
Wierstra, Jelleke 2/2
Senior leden
Agricola, Geziena 2/2
Algra, Grietje 2/2
Altenburg, Janneke 2/2
Andersen, Jane 2/2
Bakker, Berber 2/2
Bakker, Jelmer 2/2
Bakker, Klaas 2/2
Benschop, Amerenske 2/2
Beuneker, Eefke 2/2
Bij, Wilma vd 1/2
Bloem-Bruinsma, Joline 0/2
Boer, Debbie 2/2
Boonstra, Hilde 2/2
Broos, Jetske 2/2
Brouwer, Marielle 2/2
Brugge, Sophie ter 1/2
Bruinsma, Nadieh 0/2
Butenut 2/2
Caro, Nicoline 2/2
Dijk, Astrid van 2/2
Dijk, Gini van 2/2
Dijk, Kelly van 0/2
Dijkstra, Anna 2/2
Dijkstra, Koerina 2/2
Dijkstra, Reinie 2/2
Dijkstra, Sjoukje Mirjam 2/2
Dotinga, Doutsen 2/2
Douwes, Mirjam 0/2
Epema, Jantje 2/2
Feenstra, Hiltje 1/2
Ferwerda, Tobias 2/2
Galien, Johannes van der 2/2
Groot, Hielke de 2/2
Havenga, Klaas 2/2
Heida-Lussing, Hiltje 2/2
Heide, Wietske van der 0/2
Hiemstra-Bokkema, Regina 2/2
Hoekstra, Charlotte 2/2
Hoekstra, Edwin 2/2
Holtrop, Marieke 0/2
Holtrop, Willem 2/2
Holwerda, Anneke 2/2
Holwerda, Marten 2/2
Homsma, Elisabeth 0/2
Hoogsteen, Willem 2/2
Horjus, Nynke 1/2
Hortensius, Wilma 0/2
Houten, Tamara van 2/2
Jellema, Hette 2/2
Journée, Sanne 1/2
Kaastra, Anja 2/2
Keizer, Elynne 0/2
Keizer, Lysanne 0/2
Klijnstra, Elisa 0/2
Klijnstra-Hiemstra, Annie 2/2
Kooistra, Hidde 0/2
Kooistra, Roel 2/2
Kooistra, Tjitske 2/2
Kroes, Ymkje 2/2
Kuiken, Hiltje 1/2
Kwebeman, Jeanine 0/2
Lammers, Gerard 2/2
Leest, Diona van der 1/2
Lelieveld, Merel 2/2
Ludema, Jildou 2/2
Meer, Anna van der 2/2
Meer, Jan van der 2/2
Meer, Jozefine van der 2/2
Meijerhof, Loïs 2/2
Meindertsma, Bauke 2/2
Meindertsma, Nynke 2/2
Mossel-Arzig, Simone 0/2
Mous, Astrid 2/2
Mous, Ilse 2/2
Olde Olthof, Jeroen 0/2
Oud, Jildou 2/2
Plantinga, Martha 0/2
Ploeg, Hilde van der 1/2
Ploeg, Rineke van der 2/2
Poelstra, Anne 2/2
Post, Anneke 2/2
Post, Elisabeth 2/2
Post, Henriette 2/2
Posthumus, Sietske 2/2
Postma, Gerk 2/2
Postma, Lydia 1/2
Postma, Sicco 0/2
Rauwerda, Sanne 2/2
Reinds, Lucas 2/2
Reitsma, Sieta 2/2
Reitsma-Kloosterman, Lutske 2/2
Sijbesma, Belinda 2/2
Sikma, Anouk 0/2
Sikma, Sabine 0/2
Sjaardema, Bianca 1/2
Spieker, Margo 1/2
Stelma, Petra 2/2
Tacoma, Thea 2/2
Teeuwisse, Anita 2/2
Teeuwisse, Linda 2/2
Teitsma, Durk 0/2
Veen-Wierda, Jannet van der 2/2
Velde, Piet van der 0/2
Vermeesch, Bonny 2/2
Veurman, Jantsje 0/2
Veurman, Rixt 2/2
Vries, Anna Gerda de 2/2
Vries, Marijke de 1/2
Vries, Peter de 2/2
Vuijk, Marion 0/2
Wiersma, Schelte 0/2
Wijma, Jannie 0/2
Woude, Wilma van der 2/2
Zijlstra, Jan 2/2
Zwaag, Nelly van der 2/2