BELANGRIJK NIEUWS MBT HET CORONAVIRUS!!

Update:

Vanaf maandag 11 mei mag er weer gelest worden door alle leden van psv Trynwâlden. Uiteraard wel onder voorwaarden. Concreet betekent dit:

* er wordt alléén buiten gereden

* bij dubbele lessen worden de menlessen in de grote zandbak gereden, de andere les in viltbak

* ouders en publiek mogen niet langs de rijbaan staan

* kantine en toiletten blijven voorlopig nog gesloten

* opzadelen/optuigen bij de trailer op gepaste afstand

* tot nader order mag er nog niet binnen gereden worden.

Bedankt voor jullie medewerking!

Bestuur psv Trynwâlden