Opruimen

Uit verschillende hoeken komt er wederom naar voren dat wij met zijn allen, als leden, weer mindergoed op de manege passen. Zo word de mest of urine niet opgeruimd en blijven de hindernissen midden in de bak staan.

Zou iedereen hier weer beter op willen letten? Ruim na het mesten or urineren dit op, vraag desnoods een mede sporter als je zelf niet in de mogelijkheid bent.
Daarnaast staan er in de Oxer een aantal hindernissen, er is afgesproken dat deze mogen blijven staat mits deze weer geclusterd worden.

Kunnen we hier met z’n allen weer beter op gaan letten? We willen allemaal evenveel plezier bleven van alle mogelijkheden die de manege bied.